Kolegij načelnika i gradonačelnika USK uputio primjedbe na podzakonske akte Zakona o državnoj službi USK

Jučer je u Bosanskoj Krupi održan Kolegij načelnika i gradonačelnika USK. Na sastanku kojem su prisustovali načelnici Bosanske Krupe, Bužima, Bosanskog Petrovca i Ključa i gradonačelnici Bihaća i Cazina razgovarano je aktuelnim problemima s kojima se susreću ove lokalne zajednice, ali je fokus bio na podzakonskim aktima Zakona o državnoj službi USK.

Skupština USK je usvojila novi Zakon o državnoj službi USK koji je na snagu stupio 16. augusta ove godine, a kojim je predviđeno donošenje podzakonskih akata od strane Vlade i Ministarstva pravosuđa i uprave USK u roku od 90 dana. Određen broj Vlada je donijela 10.11.2017. godine, dok se ostali propisi tek očekuju. Prije donošenja podzakonskih akata, Vlada i Ministarstvo pravosuđa i uprave su dužni od organa uprave tražiti sugestije na iste što je učinila putem Saveza općina i gradova FBiH.

Načelnici i gradonačelnici pomenutih lokalnih zajednica u USK danas su na sastanku usaglasili i uputili svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, kako na one akte koji su doneseni na sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, tako i na one koji tek trebaju biti doneseni od strane Vlade ili Ministarstva pravosuđa i uprave USK.

„Ovo je već ustaljena praksa i ona će se ubrzo i nastaviti, možda u narednih deset do petnaest dana. Mi smo i danas „pretresali“ određene teme koje se tiču normalnog funkcionisanja lokalnih zajednica na prostoru Unsko-sanskog kantona. Najviše je bilo govora o donesenim uredbama od strane Vlade USK vezane za Zakon o državnoj službi i mi tu imamo određene primjedbe koje ćemo uputiti Vladi da se te uredbe izmijenu u onom dijelu gdje se zadire u nadležnost lokalnih zajednica“, kazao je u ime svih prisutnih načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

Podzakonski akti za koje su upućeni primjedbe, prijedloge i sugestije su: Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici; Uredba o načinu uspostavljanja, vođenja i korištenja registra državnih službenika i namještenika u organima državne službe USK; Uredba o izboru, sadržaju poslova, uslovima i načinu rada medijatora državne službe u organima državne službe Unsko-sanskog kantona i Odluku o utvrđivanju visine novčane naknade za rad Medijatora državne službe; Uredba o osnivanju disciplinske komisije; Pravilnik o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme; Prijedlog uredbe o općim smjernicama kadrovske politike organa državne službe USK.

Related posts