Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a: Ustavnom sudu BiH podnesen zahtjev za ocjenu ustavnosti odredbe o smrtnoj kazni

Smrtna kazna u praksi nije primjenjiva, jer ne postoji u krivičnom zakoniku, ali i pored toga, iz Evropske komisije već odavno upozoravaju da je potrebno ukinuti član ove odredbe i u Ustavu manjeg bh. entiteta.

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 11. Ustava RS u kojem postoji odredba o smrtnoj kazni, a što je Dževad Mahmutović predsjedavajući Vijeća naroda RS-a za Oslobođenje najavio još ranije.

Doduše, smrtna kazna u praksi nije primjenjiva, jer ne postoji u krivičnom zakoniku, ali i pored toga, iz Evropske komisije već odavno upozoravaju da je potrebno ukinuti član ove odredbe i u Ustavu manjeg bh. entiteta.

“Smatramo da ovakvo ustavno određenje u Ustavu entiteta RS-a krši mnogobrojna prava iz Ustava BiH, kao i međunarodne obaveze koje je BiH preuzela pristupajući Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Ljubazno vas molimo da u skladu sa članom 25. stav (2) i (3) pravila Ustavnog suda BiH ovaj zahtjev tretirate kao hitan, jer su posljedice neustavne odredbe veoma štetne za međunarodni ugled BiH i njenih entiteta, te za ostvarivanje prava i sloboda njenih građana”, stoji u podnesenom zahtjevu.

Mahmutović je nedavno izjavio da su predstavnici SDA i Bošnjaka u entitetu, u Narodnoj skupštini i Vijeću naroda, više puta inicirali ukidanje te odredbe Ustava, ali da do toga nije došlo jer predstavnici entitetske vlasti uz tu inicijativu žele zakačiti i neke druge amandmane.

 

 

 

Izvor: Oslobođenje.ba

Related posts