iPhone umjesto pasoša?

Pametni telefoni su veoma lični uređaji, a već se donekle mogu koristiti za ličnu identifikaciju, kao što je na primjer čuvanje vozačke dozvole. Međutim, čini se da Apple ide korak dalje i nagovještava da se iPhone-i možda mogu koristiti čak i kao pasoši.

Ovo je u skladu sa nedavno otkrivenim patentom u kojem iPhone ima potencijal da se koristi kao pasoš uz pomoć sigurnog skladišta i upotrebe RFID-a. Patent takođe spominje kako se sve više koriste e-pasoši. To su pasoši koji dolaze sa ugrađenim čipom i koji sadrže informacije o osobi, kao što su ime, datum rođenja, zemlja rođenja i tako dalje, što znači da ono što Apple predlaže nije baš novo, samo možda u novom obliku.

U svakom slučaju radi se o zanimljivoj ideji gdje bismo bili u mogućnosti da sačuvamo sve naše informacije unutar jednog uređaja, mada se nameće pitanje kako će funkcionisati sigurnosni sistem ovakvih modela. S obzirom da su pametni telefoni podložni hakovanjima, malverima, krađama, gubljenju i sličnim stvarima, da li stvarno ima smisla da se koristi za nešto tako osjetljivo kao što je pasoš? Ipak, treba naglasiti da je ovo samo ideja koju Apple ima, i nema garancija da će je kompanija iz patenta pretočiti u djelo.

(pcpress)

Related posts