Bišćani koji ne plate komunalnu naknadu neće moći registrovati vozilo

Građani koji iz Zavoda prostornog uredenja grada ne donesu potvrdu da su izmirili svoje obaveze po osnovu komunalne naknade za korištenje objekata i uredaja zajedničke komunalne potrošnje, neće moći registrirati svoje motorno vozilo. Ova mjera kao rezultat protokola o poslovnoj saradnji radi implementacije Zakona o komunalnim djelatnostima USK-a, izazvala je burne reakcije javnosti, ali bez obzira na to, dosljedno će se primjenjivati, kako bi se povećao stepen naplate komunalne naknade.

Slaba naplata

Protokolom kojeg su potpisali gradonačelnik Bihaća šuhret Fazlić u ime Gradske uprave, direktorica Edina Osmanović, u ime Zavoda za prostorno uredenje, te ministar Ervin Bibanović uime Ministarstva unutrašnjih poslova, poboljšat će se naplata komunalne naknade za korištenje objekata i uredaja zajedničke komunaIne potrošnje na području grada, te unaprijediti sigurnost saobraćaja i urbanog razvoja grada Bihaća. Potvrdu o plaćenoj komunalnoj naknadi Zavod za prostorno uredenje izdaje bez naknade. „Kod domaćinstava imamo negdje oko 19.500 obveznika. Ukupno izdamo rješenja u vrijednosti više od 500.000 KM, a naplatimo oko 180.000 KM. To je bio razlog što smo pokrenuli ovu mjeru. Primjerice, samo trošak javne rasvjete mjesečno dostiže iznos od 65.000 KM pa možete znati da mi iz tih sredstava ne možemo zadovoljiti čak ni elementarne potrebe grada”, kaže Edina Osmanović, direktorica Zavoda za prostorno uredenje Bihaća.

Potpisanim protokolom se propisuje način implementacije Zakona o komunalnim djelatnostima USK-a. „Zakon o komunalnim djelatnostima donesen je 2012. godine i u svom članu 36. Regulira vrstu komunalnih naknada. Ministarstvo unutrašnjih poslova nije sudjelovalo u pripremi tog zakona, ali je činjenica da je taj zakon nametrnuo obavezu Ministarstvu unutrašnjih poslova da zahtjeva od gradana da prilikom registracije motornih vozila prilože, izmedu ostalog, i dokaz o uplati svih komunalnih naknada koje taj zakon predvida”, kaže Ervin Bibanović, ministar unutrašnjih poslova USK-a.

Autentično tumačenje

Skupština USK-a dala je autentično tumačenje odredbe člana 36. kojim je precizno utvrdeno šta to spada u komunalnu naknadu te da i ovaj vid naknade koju ubire Grad Bihać i sve općine kantona, predstavlja komunalnu naknadu. Ministar je stoga gradane zamolio za razumijevanje. Iako ostale općine s MUP USK-a nisu potpisale sporazum o provedbi Zakona o komunalnim djelatnostima, sve organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova u Unsko-sanskom kantonu koje primjenjuju ove propise tražit će u narednom periodu, sve dok je ovaj zakon na snazi, dokaz o izvršenoj uplati ovoga vida komunalne naknade, kaže ministar Bibanović. Svako domaćinstvo komunalnu naknadu bi godišnje trebalo plaćati prosječno oko 26 KM od nulte zone do ruralnih područja, u kojima jedno domaćinstvo mjesečno treba platiti četrdeset i sedam feninga, što je zaista simboličan iznos, kaže ministar.

Aljkavost gradana

„Ne radi se niokakvom velikom nametu nego više o nekakvoj nebrizi, mogli bi reći možda i o aljkavosti gradana koji smatraju da su samo dužni izmiriti sudske i porezne obaveze a ovu obavezu su ostavljali po strani. Mi od jutros imamo puno zahtjeva gdje ljudi po osnovu komunalne naknade duguju po nekoliko stotina maraka jer do toga nisu držali i od tud i ta njihova ljutnja”, kaže Edina Osmanović, direktorica Zavoda za prostorno uredenje. Dodaje kako Zavod izdaje mjesečna rješenja čiji iznosi nisu veliki. U pojedinim gradevinskim zonama, gradani komunalnu mjesečnu naknadu trebaju plaćati izmedu dvije i tri KM, čak su troškovi poštarine veći od iznosa naknade kojeg gradani trebaju uplatiti. – piše rtvusk.

Related posts