Bihać // Upravni odbor Savez sindikata policijskih službenika i uposlenika u ministarstvima u F BiH: Zahtjevi prema Vladi USK, Vladi FBiH i Ministarstvu sigurnosti BiH

Danas je u Bihaću održan sastanak upravnog odbora Saveza sindikata policijskih službenika i uposlenika u ministarstvima u F BiH, koji je reprezativan na području čitave Federacije za područje djelatnosti poslova javnog reda i sigurnosti.

Na sastanku je iznesen niz zaključaka, od kojih su dva vezana za policijske službenike u Unsko-sanskom kantonu, a prvi se odnosi na početak pregovora sa Vladom USK kada je riječ o osnovici. Po uzoru na sindikate u obrazovanju, tražit će osnovicu jednaku za sve budžetske korisnike u iznosu od 302. Podsjetimo, trenutna osnovica iznosi 280 KM.

Upravni odbor Saveza sindikata policijskih službenika i uposlenika u ministarstvima u F BiH je zaključkom zatražio od Vlade FBiH i Ministarstva sigurnosti BiH dodatna materijalna sredstva kako bi se Ministarstvo unutrašnjih poslova USK dodatno ojačalo u vrijeme migrantske krize sa kojom se ugavnom nosi policija u Krajini.

usn

Related posts