Bihać: Lokacija za smještaj ilegalnih migranata ili protesti

Gradsko vijeće Bihaća pozvalo je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine da u roku od sedam dana odredi privremenu lokaciju za smještaj ilegalnih migranata u ovom gradu.

Ukoliko se ovo pitanje ne riješi u datom roku, vijećnici su najavili dolazak i proteste u Sarajevu.

No, u jeku migrantske krize organizovani kriminal je sve prisutniji i preuzima migrantsku rutu.

Related posts