Bihać: Konsultativni sastanak sa predstavnicima IPA komponenti

Dana 31.03.2017.godine , policijski Komesar , glavni inspektor Koričić Mujo sa svojim saradnicima i Ministar MUP-a USK Ramić Anel, primili su u radnu posjetu delegaciju IPA projekta, eksperte iz MUP-a R Hrvatske, gđa Sandra Postek i gdin Dražen Mayka.

Kao što je poznato , Bosna i Hercegovina je aktivno uključena u proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj Uniji, s tim u vezi joj se pruža podrška kako bi činila održive i sa EU kompatibilne reforme a sve u cilju povećanja stabilnosti institucija i približavanja EU.

U okviru implementacije aktivnosti koje se odnose na međunarodnu policijsku saradnju, IPA projekt 2012 „ Jačanje provedbe zakona“ , u Upravi policije održan je sastanak na temu borbe protiv korupcije kao i pravne stečevine EU a koja se odnosi na unutarnje poslove.

Na navedenom sastanku razmatrane su trenutne aktivnosti MUP USK , upoznavanje sa Primskim odlukama , uloga forenzičkih službi i službi za međunarodnu saradnju a koje očekuju Bosnu i Hercegovinu u predstojećem procesu implementacije Primskih odluka.

Related posts