BiH formirala tijelo za nadzor Strategije za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

Vijeće ministara BiH je uspostavilo privremeno Tijelo za nadzor nad provedbom Strategije Bosne i Hercegovine za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje, koje ima ukupno 15 članova.
Tijelo je nadležno, kako se to navodi, za osiguranje i nadzor nad izradom akcionih planova za provedbu strategije, koordinaciju provedbe aktivnosti utvrđenih strategijom i akcionim planovima, predlaganje revidiranja strategije i akcionih planova u skladu s ukazanim potrebama i dostavljanje godišnjih i konačnog izvještaja o provedbi strategije Vijeću ministara.

Za predsjedavajuću ovog tijela je imenovana Amira Arifović-Harms iz Ministarstva vanjskih poslova BiH, a za članove Ermin Pešto, Denis Selimović, Gordana Banjac, Draženka Malićbegović, Vlatko Drmić, Dragan Dragić, Vildana Hajdarević, Krunoslav Šaravanja, Violeta Mandić, Mustafa Zec, Senad Muslić, Dragan Grmuša, Neda Blagojević i Goran Gajić.

Osim toga, tijelo ima i 16 zamjenskih članova: Vesna Tomić, Mario Janeček, Ana Bajo, Damir Karahodžić, Dušan Kojić, Slađana Škrba, Aladin Čataković, Vesna Lipničević, Sanjin Pandžić, Dubravko Čampara, Muhamed Orhanović, Semin Rizvan, Daliborka Kalabić, Jovana Vučković i Muhamed Gibić.

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine će najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke sazvati prvi sastanak Tijela za nadzor, a na prvom sastanku će donijeti poslovnik o radu. Mandat Tijela za nadzor je vezan za period važenja strategije, odnosno traje do 31. decembra 2022. godine.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je odluku o formiranju ovog tijela donijelo na 145. sjednici održanoj 5. juna 2018. godine, a potpisao ju je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

Related posts