Akademik Dževad Hozo biće sahranjen u ponedjeljak u Bihaću

Akademik Dževad Hozo biće sahranjen u ponedjeljak, 28. 12. 2020. godine u 14:00 sati na Harmanskom mazarju u Bihaću u krugu najuže porodice, saopćila je Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Istaknuti grafičar, akademik, pedagog koji je iškolovao generacije i generacije grafičara Dževad Hozo preminuo je 21. decembra 2020. godine u Sarajevu u 82. godini.

Dževad Hozo je cjeloživotnim angažmanom te predanim radom i ljubavlju prema grafici i studentima dao svoj monument grafici.

Rođen je 10. maja 1938. godine u Užicu. U Bihaću je završio gimnaziju i iste godine upisao Historiju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Studij je prekinuo 1958. godine i upisao se na Akademiju likovnih umjetnosti u Ljubljani. Poslije diplome 1963. godine upisao je specijalizaciju grafike kod profesora Rike Debenjaka.

Godine 1966. dobio je status slobodnog umjetnika sve do 1973. godine kada je postao docent za grafiku na novootvorenoj Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, kao vođa Katedre za grafiku.

Radio je na oblikovanju programa Collegium Artisticuma i napisao rukopis o manuelnim grafičkim tehnikama, koji je kasnije (1988. godine) izdao pod naslovom Umjetnost multiorginala. Godine 1981. postao je član Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Inspiraciju i preokupaciju Hozo pronalazi u prošlosti – materijalnoj baštini i tekstovima bosanskohercegovačkih pisaca koji o tom vremenu pripovijedaju (Mak Dizdar, Ivo Andrić).
Samostalno je izlagao na brojnim izložbama kao i na mnogobrojnim grupnim domaćim i međunarodnim izložbama.

Dobitnik je brojnih nagrada za grafiku na prestižnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

Related posts