Posljedice iseljavanja iz BiH: Na nekim područjima nema nijednog učenika

Pad nataliteta ali i iseljavanje cijelih porodica iz BiH ima za posljedicu i smanjene broja učenika u BiH. Tako je u prošloj školskoj godini u osnovnim i srednjim školama u BiH upisano oko 16.000 manje učenika nego godinu ranije, što je zabrinjavajući podatak.

Prema podacima koji su dostavljeni portalu Fokus.ba i resornih ministarstava, posebno alarmentna situacija je u RS-u.

U ovom entitetu ove školske godine upisano je 10.196 prvačića što je za približno 300 manje nego u školskoj 2015/2016. godini. Ukupna broj učenika u osnovnim školama također je manji, za čak 1.450.

Portparol Ministarstva prosvjete i kulture RS-a Branka Rogač istakla je da mrežu škola u RS-u čini 187 centralnih škola i 498 područnih odjeljenja.

“Međutim, na osnovu zahtjeva škola, u pet područnih odjeljenja nije data saglasnost za organizaciju nastave u školskoj 2016/2017. godini, jer nemaju nijednog učenika“, kazala je Rogač za Fokus.ba te dodala da se ova odjeljenja nalaze na područjima Čelinca (Vijačani Gornji), Dervente (Donji Cerani), Modriče (Babešnica), Zvornika (Sjenokos) i Kneževa (Vujinovići).

Kada je riječ o Federaciji BiH, ovaj entitet svake godine bilježi blagi porast broja prvačića. Ipak, u pet kantona je alarmantna situacija jer se smanjuje broj učenika upisanih u prve razrede. To su: Unsko-sanski, Posavski, Srednjobosanski, Zapadnohercegovački kanton te Kanton 10.

“Faktori koji su uticali na smanjenje broja učenika prvih razreda osnovnih škola u pet kantona su pad nataliteta koji je prisutan duži niz godina i iseljavanje, odnosno odlazak porodica na rad u inostranstvo“, naveli su iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Broj upisanih učenika prvih razreda osnovnih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine u protekle tri školske godine je 65.289 učenika.

“Analiza kretanja broja učenika upisanih u prvi razred osnovnih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine od školske 2013/2014. godine do 2015/2016. godine ukazuju na blagi porast ukupnog broja upisanih učenika od 745“, naglasili su iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Related posts