Od oko 16 000 radno sposobnih u Bosanskoj Krupi oko 3100 zaposelnih i 4652 nezaposlenih

Prema podacima iz novembra mjeseca broj nezaposlenih u općini Bosanska Krupa iznosio je 4652 osobe, od kojih je 2260 žena. Oni koji prvi put traže zaposlenje je 2322. Od ukupnog broj nezaposlenih najviše je nekvalifikovanih (1718) zatim KV-1253, SSS-1187, a fakultetskih obrazovanih osoba 265.

Prema evidenciji biroa 80 osoba je u izvještajnom periodu, odnosno u mjesecu novembru, dobilo zaposlenje, niko za stalno, dok su 73 osobe ostale bez posla. Broj kornisika zdravstvene zaštite je 2135. Gledano po zanimanjima najbrojniji su krojači 247, mašinski tehničari i tehničar finalne obrade drveta po 206 lica, maturanata gimnazije 189, šumarskih tehničara 172, stolara 153.

Pogledamo li najbrojnija zanimanja visokoobrazovanih onda ćemo vidjeti da prvo mjesto po brojnosti zauzimaju diplomirani ekonomisti kojih je u evidenciji nezaposlenih ima 59, slijede profesori raznih smjerova 51, diplomiranih pravnika 25, 13 diplomiranih inžinjera prehrambene industrije, dok po 6 imamo diplomiranih inžinjera mašinstva, tekstilne industrije i građevine.

Da nam se djeca obrazuju za zanimanja koja ne odgovaraju potrebama tržišta rada to ej i ptici na grani jasno, ali isto tako jasno je da su slabi pokušaji da se nešto konkretno učini po pitanju ovoga 20 godina starog problema.

Općina Bosanska Krupa je preko ekonomoskog tijela, (ekonomskog savjeta pri Općini) sastavljenog od ljudi koji dolaze iz privrede pokušalo inicirati sastanke sa privrednicima tako i sa kantonalnim Ministarstvom obrazovanja. Izuzet tek simboličnih izjava, konkretnih poteza nije bilo.

Kada je u pitanu zapošljavanje a ne brisanje evidencije mladih ljudi, jer odoše “trbuhom za kruhom” iz Općinskog vijeća Bosanska Krupa stižu izjave uoči donošenja budžeta za 2017. hodinu da bi se moglo preraspodjelom kroz poljoprivredu više izdvojiti za zapošljavanje i samozapošljavanje u malim obrtima. Inače prema posljednjim dostupnim podacima kojima raspolažemo (izvor Zavod za statistiku FBiH) na kraju 2015. godine u Bosanskoj Krupi je bilo 3100 zaposlenih od 16055 radno sposobnih.

Početkom godine Odbor direktora Svjetske banke je odobrio IBRD kredit u iznosu od 50 miliona eura za Projekt podrške zapošljavanju u Bosni i Hervogivni radi povećanja formalne zaposlenosti u privatnom sektoru za ciljne grupe, a koji će početi s mladim koji traže prvi posao. Među zaposlenima u BiH, više od 80% posao traži duže od jedne godine, što ukazuje na duboke strukturalne probleme na tržištu rada, pri čemu veliki dio nezaposlenih nema odgovarajuće kvalifikacije za radna mjesta koja nude poslodavci. U odnosu na ukupnu stopu nezaposlenosti od 42,76% stanovništva, 67% mladih je bez posla. Izabrana ciljna grupa osoba koje traže posao su mladi, nezaposleni s niskim vještinama, dugoročno nezaposleni, stariji od 40 godina, žene i druge grupe u nepovoljnom položaju. Programo za koje že biti pružena podrška uključuju subvenciranje plate, obuku uz rad, samo-zapošljavanje, usluge za nezaposlene i poslodavce.

Pa… ko zna, nada zadnja umire!

Related posts