Novi zakon o PIO-u: Penzije će se isplaćivati iz budžeta, a visinu penzije odredit će bodovi

Predstavnički dom Parlamenta FBiH danas je usvojio Prijedlog Zakona i penzijsko-invalidskom osiguranju, kojeg još treba usvojiti i Dom naroda Parlamenta FBiH, da bi do kraja godine stupio na snagu.

Penzioneri se nadaju da će im zakonske izmjene poboljšati životni standard, dok je opozicija u Parlamentu FBiH pesimistična da će tako nešto zaista i biti.

I dalje je zadržana odredba da se starosna penzija stječe sa 65 godina ili 40 godina radnog staža, ali je novost što će se penzija moći ostvariti sa 65 godina života i minimalno 15 godina staža.

Ključna izmjena je uvođenje tzv. bodovnog sistema, koji će budućim penzionerima određivati visinu penzije.

“Bodovna formula je pravedniji sistem. To znači da će osoba koja svake godine prima određenu platu, a koja je u visini prosječne plate, dobiti za tu godinu jedan bod. Ti lični bodovi množe se s opštim bodom 13,6. Na taj način osoba s prosječnom platom od 830 KM, koju je ostvarila tokom 40 godina, imat će penziju oko 526 KM”, kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Na predloženi tekst zakona većinom glasova usvojena su tri amandmana koje je predložila Vlada Federacije BiH.

Prvim amandmanom, između ostalih, osobi izabranoj na javnu funkciju, koja za istu ostvaruje novčanu naknadu, omogućava se preračun staža osiguranja prema ostvarenoj naknadi za koju je uplaćen odgovarajući doprinos za PIO.

“Drugi i treći amandman odnose se na preciziranje tumačenja odredbi kojim se reguliše prijevremeno penzionisanje za žene i muškarce na način da se propisuje najmanji broj godina i penzijskog staža potrebnih za ostvarivanje prava za prijevremenu penziju”, kaže Drljača.

U praksi to znači da novi zakon predviđa sljedeće:

Za muškarce – u 2017. godini 61 godina života i 35 godina i šest mjeseci staža osiguranja, zatim u 2018. godini 61 godina i šest mjeseci života i 36 godina staža osiguranja…

Za žene – u 2017. godini 56 godina života i 30 godina i šest mjeseci staža osiguranja, zatim u 2018. godini 56 godina i šest mjeseci života i 31 godina staža osiguranja…

“Svake naredne godine oba uvjeta (godine života i penzijskog staža) za žene i muškarce se povećavaju za po šest mjeseci”, objašnjava ministar Drljača.

Penzioneri se nadaju da će im penzije u budućnosti biti redovne, kada se u roku od dvije godine pređe na sistem trezorskog isplaćivanja penzija, umjesto dosadašnjeg sistema, tako što se PIO zaduživao čak i kod komercijalnih banaka.

Samo u ovog godini Federalni zavod PIO zadužio se više od 200 miliona KM, kako bi penzije bile isplaćene na vrijeme.

S druge strane, pooštrene su mjere za dobijanje invalidske penzije, kao i mjere za osiguranje porodične penzije. Uvedena je i tzv. posmrtnina, koja će se isplaćivati u slučaju smrti.

Ipak, opozicija u FBiH je skeptična i smatraju da će penzioneri ovim zakonskim izmjenama imati manje penzije.

“Novi bodovni sistem obračuna penzija kontaminiran je odlukom da se vrijednost osnovnog boda kojim se izračunava iznos penzije izjednači s prosječnom platom. U praksi to znači da svi radnici koji sada imaju platu ispod 800 KM ne mogu imati penziju veću od 380 KM, a to je devedeset posto zaposlenih u FBiH”, stav je SDP-a.

Da li će penzioneri poboljšati svoj životni standard i da li će Vlada FBiH biti u stanju da ostvari sve zakonom zacrtane izmjene, znat ćemo u narednom periodu, kada treba da se vidi kako će funkcionirati novi sistem utvrđivanja i isplate penzija u FBiH.

/klix.ba

Related posts