Aktivnosti na unapređenju tercijarne zdravstvene zaštite u USK

U izvještaju o zdravstvenom stanju USK-a za 2015. godinu utvrden je deficit u pružanju zdravstvene zaštite kada je u pitanju ortopedija, kirurgija, interna medicina, neurologija kao i fizikalna medicina.
Upravo iz tog razloga ministar zdravstva USK-a Dženis Šabulić uputio je dopis federalnom ministru zadravstva u kojem traži saglasnost za provodenje brojnih aktivnosti na unapređenju tercijarne zdravstvene zaštite.

Nakon 20 godina, po prvi put sa federalnog nivoa stiglao je dopis kojim Federalno ministarstvo pozdravlja sve napore Kantonalnog ministarstva za unapredenje zdravstvene zaštite na području USK-a. Pored ovog završena je kompletna esencijalna lista, ali i dostupnost lijekova stanovnicima Kantona koji žive u ruralnim sredinama. Do sada se, prema riječima ministra Šabulića, distribucija lijekova u ruralne dijelove Kantona vršila nezakonitim putem.

Početkom ovog mjeseca federalno resorno ministarstvo dostavilo je plan potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika USK-a za 2016. godinu. Kako Zakon jasno regulira da se zdravstvena zaštita provodi na načelu efikasnosti zdravstvene zaštite, te postizanja najboljih rezultata, ministar Šabulić ističe da će učiniti sve da se zakon kao takav u potpunosti implementira, kako bi stanovnici Kantona napokon imali zdravstvenu zaštitu kakvu zaslužuju.

rtvusk

Related posts