ZZO USK: Informatizacijom ostvarili velike uštede u 2017. godini, dok u 2018. planiraju uvesti dodatne kontrole

Mišljenje skoro svih građana Unsko-sanskog kantona o Zavodu zdravstvenog osiguranja USK je gotovo identična. Odlična firma koja raspolaže sa budžetom od skoro 100 miliona KM koje troše nemilice, dok obični građani nailaze na razne probleme po bolnicama i domovima zdravlja.

Upravo zbog takvih priča, redakcija portala KRAJINA.BA se odlučila prisustvovati današnjem press-u i izvijestiti građane Unsko-sanskog kantona o realom stanju u ovoj firmi, ali i problemima u kojoj se nalaze zbog raznih malverzacija koje su se godinama dešavale upravo preko leđa ove firme.

Danas, 13.03.2018. godine, prisustvovali smo press konferenciji u kojoj se govorilo o svemu onome što se dešavalo protekle godine, a poseban akcent je stavljen na uštedu koju je ZZO USK ostvario zahvaljujući informatizaciji sistema i uvođenjem raznih kontrola.

Direktor ZZO USK Dr. Almin Handanagić je na samom početku rekao da je znao da će ga javnost kritikovati zbog trošenja sredstava na tamo neku informatizaciju, kontrole i plaćanje vanjskih saradnika, ali isto tako da je bio siguran u poboljšanje rada ZZO USK nakon uvođenja svega gore navedenog, što se i ispostavilo Izvještajem na kraju 2017. godine.

Moram naglasiti da smo uvođenjem internih kontrola i e-recepta, omogućili svim osiguranim licima, koji na to imaju pravo, da dobiju ortopedsko pomagalo i lijek sa esecijalne liste lijekova, a sve to sa ciljem da zaustavimo dosadašnju zloupotrebu korištenja ortopedskih pomagala. Također, nadzornom i vršenjem kontrole nad ortopedskim kućama s kojima Zavod ima zaključen ugovor, spriječili smo zloupotrebe i uštedili dodatna sredstva. Ovom prilikom naglašavam da je rezultat kontrola koje su vršene u protekloj godini ušteda od 732 000 KM u odnosu na 2016. godinu. Sva ušteđena sredstva ćemo usmjeriti na povećanje prava osiguranih lica – rekao je Dr. Handanagić.

Kada su u pitanju lijekovi sa esencijalne liste, moram spomenuti da smo i tu vršili kontrole i da tek ove godine možemo napraviti pravo poređenje između dosadašnjeg rada i uvođenja informatizacije tj. e-recepta. Iako je povećan broj recepata za 45%, ostvarena je ušteda od 712 000 KM u odnosu na planirana sredstva.

Kada je u pitanju informatizacija zdravsvenog sistema, a koja se odnosi na RTG filmove (rengenski snimci), samo u periodu od 2015. do kraja 2017. godine ušteđeno je 1 728 000 KM.

Naglašavam da ćemo u 2018. godini napraviti dodatne interne kontrole, a sam akcent će biti na kontroli privremene spriječenosti za rad, tj. kontroli zloupotrebe bolovanja – završio je Dr. Handanagić.

Iz svega navedenog proizilazi da su formiranjem Komisija za kontrolu ortopedskih pomagala i uvođenjem e-recepta uposlenici Zavoda donekle uspjeli spriječiti razne zloupotrebe koje su se prije dešavale i zbog kojih su neki ljudi čak i uhapšeni, a samim tim i osiguranom licu su obezbijedili veću dostupnost lijekova s liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Zaključak rada ZZO USK u protekle 2 godine je ono zbog čega smo došli na ovaj press i smatramo ga pozitivnim, ali bez obzira na rad Zavoda, zdravstvo na našem kantonu neće krenuti uzlaznom putanjom dok god politika drugačije ne odluči.

Upravo zbog toga, ovom prilikom apelujemo na Vladu USK i Skupštinu USK da počnu raditi svoj posao, porazgovaraju sa direktorima svih zdravstvenih ustanova na Unsko-sanskom kantonu kao i sindikatima i da prije samog potpisivanja kolektivnog ugovora u kojem će doktori dobiti dosta veću platu, obezbijede da isti ti doktori redovno dolaze na posao, rade puno radno vrijeme, budu ljubazniji i profesionalniji sa pacijentima, te da ne spavaju prilikom dežurstva, jer jedino tako će i obični građani osjetiti ovaj dobar posao koji u zadnje vrijeme radi zavod zdravstvenog osiguranja. U protivnom, ako dopustimo doktorima da dobiju bolju platu, a da rade kao i što su radili dosada, građani našeg kantona neće imati bolju zdravstvenu zaštitu i biće osuđeni na propast.

krajina.ba

Related posts