Bos. Krupa: Obilježena godišnjica bitke za mostobran

Uz poštivanje svih epidemioloških mjera i preporuka danas je prigodno obilježena godišnjica bitke za mostobran gdje je odana počast Bužimskim vitezovima, pripadnicima bosanskokrupske slavne brigade kao i ratnom sastavu MUP-a PS Bosanska Krupa. Bila je to bitka koja je vođena u sadejstvu 505. Viteške brigade i 511. Slavne brigade krajem oktobra 1994. godine. Forsiranjem rijeke Une htjelo se prodrijeti u dubinu neprijateljske teritorije kako bi se uspostavio mostobran te se spojili sa ostalim jedinicama 5. Korpusa koje su napredovale iz pravca Velikog Radića. Tom prilikom su nanešeni ogromni gubici agresoru.…

Read More