Sudija Vrhovnog suda RS-a pisao Tegeltiji: Pokušavate zaobići postupke s ciljem odstrela nepodobnih sudija

Sudija Vrhovnog suda Republike Srpske (RS) Vojislav Dimitrijević uputio je otvoreno pismo predsjedniku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH Milanu Tegeltiji povodom zaključaka koji su usvojeni na posljednjoj sjednici VSTV-a, a koji se tiču „ratne prošlosti sudija i tužilaca“.

Njegovo otvoreno pismo u nastavku prenosimo u cjelosti:

– Kao dugogodišnji sudija Vrhovnog suda RS-a obraćam Ti se ovim putem zbog one latinske „Qui tacet consentire videtur”, odnosno “ko šuti izgleda da se slaže”, jer ne želim da se složim da zaključcima VSTV-a BiH povodom „Informacije Centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica RS-a“ koji su usvojeni na sjednici od 25. i 26. oktobra ove godine. Isto tako ne slažem se ni sa Tvojim naknadnim obrazloženjem koje si iznio u medijima.

Mada su prva četiri zaključka nepotrebna, na njih neću trošiti vrijeme. Najsporniji je peti zaključak kojim VSTV traži od Ministarstva pravde BiH, Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH da, po hitnoj proceduri, izvrše dopunu člana 44. Zakona o VSTV-u BiH u smislu uvođenja izuzetne mogućnosti za razrješenje sudije ili tužioca bez provedenog disciplinskog postupka, stim da ova promjena zadovolji “sve neophodne pravne standarde i zahtjeve Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava”.

Ako se ima u vidu da postojeći Zakon o VSTV-u u članu 56. tačka 14. sadrži disciplinski prekršaj „osuda na kaznu zatvora zbog izvršenog krivičnog djela, ili ako je proglašen krivim za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za vršenje dužnosti sudije“, da ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i zločin genocida ne zastarjevaju, onda se postavlja pitanje kome treba novi mehanizam za razrješenje sudija van disciplinske odgovornosti, kada već postoji zakonsko rješenje da se sve sudije „sa ratnom prošlošću“, a koje su počinile neko od pomenutih krivičnih djela mogu odstraniti iz suda u disciplinskom postupku na osnovu pravosnažne krivične presude. Samo, u tom slučaju treba zasukati rukave, prikupiti dokaze, podići optužnice i iste odbraniti na suđenju, a to je jako teško. Put do pravosnažne osuđujuće krivične presude je dug i težak. Mi koji radimo taj posao znamo to.

Zato, sumnjam u dobronamjernost pomenutog zaključka i osnovano smatram da se radi o pokušaju zaobilaženja krivičnog i disciplinskog postupka, a u svrhu lakog odstrela nepodobnih sudija, sve uvijeno u formu „pravnih standarda i zahtjeva Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava”. Želim da Ti otvoreno kažem da ću se svim pravnim sredstvima boriti protiv ovoga zaključka, čak da ga prihvati izvršna i zakonodavna vlast, što smatram malo vjerovatnim.

Na ovom mjestu moram dodati i jednu ličnu notu. I sam sam bivši sudija Vojnog suda Banja Luka, istog onog suda u kome si Ti u poslijeratnom periodu napravio svoje prve sudijske korake. I neću ćutati kada neko pljuje, pa i posredno, na ono što sam(o) za vrijeme rata radio(li) i sudio(li). I danas sam ponosan na taj dio svoje karijere i sve i jednu presudu iz tog perioda, a bilo ih je mnogo, i danas bi potpisao.

Poznato mi je da ratni rad vojnog pravosuđa u cijeloj BiH nikada nije bio predmet bilo kakvog krivičnog postupka, kako domaćeg tako i Haškog tribunala. Koliko je meni pozanto, ni jedan sudija u BiH nikada nije bio pozvan na krivičnu odgovornost za neko od ratnih krivičnih djela i po tome se razlikujemo od izvršne, zakonodavne i vojne valsti.

Lično smatram da je vojno pravosuđe u cijeloj BiH dalo veliki doprinos uspostavljanju kakve-takve zakonitosti u toku rata, što, priznaćeš, nije bilo nimalo lako. Ovaj moj stav Tebi je dobro poznat i javno sam ga zastupao, u svojstvu Republičkog javnog tužioca RS-a, u vrijeme ukidanaja vojnih sudova, kada sam tražio da sve sudije tih sudova bude inkorporisane u pravosudni sistem.

Stoga, ako iko ima bilo kakve dokaze protiv nekog od nosilaca pravosudne funkcije u vezi njihove “ratne prošlosti” neka izvoli da ih podastre, ali u krivičnom postupku, gdje su prava jasno definisana i nema bojazni da će biti ugroženi “pravni standard i zahtjev Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava” iza kojih se Ti i VSTV sakrivate, a u suštini dajete za pravo onima koji smatraju da želite da napravite reviziju svih imenovanja sudija (reforma reforme) i na taj način ponovo uvedete nemir u pravosudnu zajednicu..

Zato u ime očuvanja dostignutog nivoa nezavisnosti pravosuđa pozivam te Milane, kao najodgovornijeg, da ponovo razmisliš i da na sljedećoj sjednici VSTV ponovo razmotrite pomenute zaključke, u svjetlu brojnih kritika koje su ovih dana na Tvoju adresu upućene.

/faktor.ba

Related posts