Studenti Ekonomskog fakulteta u Bihaću na stručnoj praksi u Privrednoj komori USK

Od juna mjeseca Privredna komora Unsko-sanskog kantona je postala bogatija za još tri člana u svom timu. Na inicijativu Privredne komore USK, a u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Bihaću, prvi put od osnivanja komore omogućeno je studentima obavljanje stručne prakse u Privrednoj komori USK.

Novi članovi komorskog tima su studenti četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Bihaću, Aladin Kurtić iz Velike Kladuše, Safet Hodžić i Omer Spahić iz Bihaća koji će odraditi tromjesečnu praksu pod mentorstvom stručne saradnice za EU integracije i odnose sa inozemstvom Sanele Sabljaković.

Studenti će, kroz svoju tromjesečnu praksu u Privrednoj komori, imati niz zadataka i aktivnosti na kojima će raditi. Fokus ove prakse jeste 16. međunarodni sajam ekologije “EKOBIS 2018”, u čijoj će organizaciji i aktivnostima sudjelovati. Pored osnovnih zadataka koji se tiču upoznavanja rada u instituciji, izdvajaju se i mnoge druge dodatne aktivnosti i zadaci. Između ostalog oni će se upoznati sa procesom osnivanja i osnovama upravljanja privrednim subjektom, pisanjem biznis plana, pisanjem raznih projekata prema domaćim i inozemnim donatorima, te osnovama odnosa sa medijima. Također će učestvovati u izradi nove web stranice komore, pisanju web članaka, kreirat će marketing kampanju EKOBIS 2018 na društvenim mrežama, učestvovat će u kreiranju CRM sistema Privredne komore USK, te će se upoznati sa mnogobrojnim softverima i alatima koje Privredna komora koristi u poslovanju.

Praksa koju će studenti odraditi u Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona će biti od obostrane koristi, s obzirom da će Privredna komora USK-a kroz istu dobiti aktivne mlade osobe koje će svojim dosadašnjim znanjem i vještinama biti od koristi u mnogim komorskim aktivnostima, te aktivnostima Međunarodnog sajma ekologije EKOBIS 2018. Po završetku ove prakse studenti će steći dodatna znanja i vještine potrebne za daljnje napredovanje i djelovanje na tržištu rada.

Related posts