Savez dobitnika najviših ratnih priznanja povodom smrti brigadira Seada Durakovića

Savez dobitnika najviših ratnih priznanja i odlikovanja će organizirati komemorativnu sjednicu povodom smrti brigadira Seada Durakovića, pripadnika oružanih snaga BiH, ratnog komandanta bataljona Ljutoč u sastavu 501. slavne brdske brigade, dobitnika najviših ratnih priznanja značke Zlatni ljiljan i Srebreni štit.

Komemoracija će biti održana u četvrtak, 15. decembra u 10.30 minuta u sali Muzeja AVNOJ-a, a posljednji ispraćaj kreće ispred Kantonalne bolnice istog dana u 12.30 sati. Ukop će biti obavljen na gradskom groblju Humci u 13.15 sati.

Related posts