Projekt „Binova“ će stimulirati ekonomski razvoj i zapošljavanje u USK-u

Projekt „Binova“ čija je realizacija pri kraju ima za cilj stimulirati ekonomski razvoj i zapošljavanje u USK-u, poboljšanje poslovnog okruženja i operativnog okvira za malo i srednje poduzetništvo kroz bolju infrastrukturu i pružanje kvalitetnijih usluga. Nosilac projekta čija je vrijednost oko 1.200.000,00 KM, od čega 76 posto financiran sredstvima EU je Razvojna agencija USK-a s patnerima. Vršilac dužnosti direktora Agencije, Samir Jodanović, ističe da krajem novembra očekuje završetak projekta i otvaranje Centra za podršku inovacija u Općini Bosanska Krupa.

Projekt „Binova“ odvijat će se u dvije komponente. Jedan dio usmjeren je u razvoj poslovne infrastrukture, a drugi na stvaranje boljeg poslovnog okruženja putem davanja usluga sektoru malog poduzetništva. Realizacija projekta izvjesno vrijeme bila je blokirana jer nosioci Razvojna agencija i partneri Vlada USK-a, Općina Bosanska Krupa, PLOD centar i Tehnički fakultet u Bihaću nisu ispunili ranije preuzete obaveze. Tek intervencijom ministra privrede USK-a, Asmira Crnkića, otklonjen je višemjesečni zastoj u projektu.

Kako ističe, direktor Jodanović, Agencija je zajedno s partnerima proteklih mjeseci intenzivno radila kako bi projekt „Binova“ bio završen u predviđenom roku. Općina Bosanska Krupa partner je u projektu u kojoj se, u krugu poslovne zone Pilana, radi Centar za podršku inovacijama. Prvi čovjek ove općine ističe da su lokalne vlasti uglavnom ispunile svoju zadaću. Nakon zaživljavanja planirano je da ovaj Centar bude oslonac sektoru malog i srednjeg poduzetništva na području cijelog USK-a. Podrška će se ogledati prije svega u stručnom osposobljavanju radne snage prema stvarnim potrebama tržišta. – piše reprezent.

Related posts