Prekinuta sjednica OV Bosanski Petrovac zbog opozicije

Sedma redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Bosanski Petrovac počela je s radom danas u 10 sati.Na dnevnome redu našle su se 21 tačka,te je dnevni red jednoglasno usvojen.

Sjednica je tekla u pozitivnom rješavanju tačaka dnevnoga reda sve dok se nije došlo do donošenja Rješenja o imenovanju predsjednik i članova upravnih i nadzornih odbora,te imenovanja direktora za Javnu ustanova „Centar za kulturu i obrazovanje“ Bosanski Petrovac.

Naime,opozicija Adnan Družić SDP,Zdravko radošević Naša stranka,Dejan Prošić SNS,Izeta Melić ASDA,Marinko Mrđa DNZ,Duško Kecman DNS ,Dragan Dragić DNS,i Muhamed Dračić nezavisni vijećnik su doveli u pitanje rad dva Javna preduzeća ,te dvije Javne ustanove s tim da nisu usvojili prijedlog Komisije za izbor i imenovanje Upravnih,Nadzornih odbora i direktora Javnih ustanova čiji je osnivač Općinsko vijeće,te da je istekao mandat svim članovima Privremenih upravnih i nadzornih odbora.

Ansela Husetić v.d.direktora

Time je direktno u potpunosti blokiran rad Javne ustanove „Centar za kulturu i obrazovanje“ Bosanski Petrovac,s obzirom da je kandidat koja je obnašala funkciju v.d.direktora g-đa Ansela Husetić istekao mandat upravo danas,bila jedini kandidat na Javnom konkursu,te da je procedura provedena u skladu sa Zakonom.

Ovim se dokazuje da ne postoji zainteresovanost opozicije pod ingirencijom Općinskog načelnika g-dina Zlatka Hujića za funkcionisanje Javnih preduzeća i ustanova u Općini Bosanski Petrovac,koji služe u svrhu građana Bosanskog Petrovca.

Ovim činom su ogorčeni kako građani Bosanskog Petrovca,tako i uposleni Javnih ustanova i preduzeća,a posebno Javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac,koji su kako navode Ustanova u koju su svi dobro došli,koji rade punim kapacitetom,koji su na usluzi građana,omladine,promovišu svoju lokalnu zajednicu,i koji nemaju nikakve pretenzije prema bilo kojoj političkoj partiji. – navodi u saopćenju za javnost Ansela Husetić v.d.direktora.

Related posts