Održana press konferencija Vlade USK

Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona (USK) održali su redovnu press konferenciju petkom.

Nakon poljoprivrede, na red su došle javne finansije, odnosno predstavljanje važnih dokumenata čiji je predlagač Ministarstvo finansija. Novinari su upoznati sa smjernicama ekonomske i fiskalne politike Kantona za period 2018 -2020. godina, čiji je cilj osigurati realan okvir planiranja rashoda koji sada u velikoj mjeri opterećuju budžet i teško ih je uravnotežiti sa ostvarenim prihodima.

Dokument je, između ostalog, važan i u planiranju budžeta za 2018.godinu.

Inače, ova godina za finansije USK između ostalog je i otežavajuća zbog umanjenja prihoda od indirektnih poreza od strane Federalnog ministarsva finansija. Već od naredne godine financijski tokovi u budžet Kantona mogli bi se popraviti kao rezultat mjera koje Vlada najavljuje.

Projekcije su da bi Kanton do 2020.godine mogao izaći iz krize, a budžet iz sanacijskog preći u razvojni.

Related posts