ODRŽAN RADNI SASTANAK PREDSTAVNIKA FKKSS I MUP-a USK

Na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu 18. januara 2017. godine održan je radni sastanak sa rukovodiocima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, ministrom Ervinom Bibanovićem i komesarom Mujom Koričićem.

Na sastanku je razgovarano o već poduzetim aktivnostima, i to primarno o partnerstvu u realizaciji programa cjeloživotnog učenja „Ljetna škola – Sigurnost u odgojno-obrazovnim ustanovama“, koji će se realizirati u toku juna 2017. godine. Takođe, dogovoreni su pravci u organizaciji specijalističke obuke za pripadnike Uprave policije USK-a, koju će akademsko osoblje Fakulteta sprovoditi u toku ove godine.

U ime Fakulteta, sastanku su prisustvovali prodekan za nauku prof. dr Jasmin Ahić, doc. dr Muamer Kavazović sa Katedre za kriminalistiku, rukovodilac Instituta „CriminalEast“ prof. dr Elmedin Muratbegović, te sekretar Instituta Ermina Bakić. Dogovoreno je da će dekan Korajlić i ministar Bibanović potpisati i Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji u Bihaću 06.02.2017. godine.

Related posts