Najveći broj slučajeva ilegalnog izlaska iz BiH evidentiran na području Bihaća i Velike Kladuše

Pripadnici Granične policije BiH od 1. do 26. januara 2018. otkrili su 132 državljana zemalja visokog migracijskog rizika koji su pokušali ili bh. granicu prešli ilegalno. Riječ je o 42 državljana Sirije, 18 Pakistana, 14 Palestine, devet Afganistana, osam Maroka, sedam Alžira, po četiri Iraka i Irana, po dva Libije, Indije i Turske, jedan Tunisa i 19 osoba s područja Kosova.

Uz navedeno, krajem 2017. i početkom 2018. najmanje 210 osoba je spriječeno da uđu u BiH na način da su odustali od pokušaja prelaska granice zbog angažiranja policijskih službenika na samoj graničnoj liniji između dvije zemlje, van graničnih prijelaza.

Ilegalne migrante službenici GPBiH otkrivaju svakodnevno. U zadnjih nekoliko dana otkriveno je više grupa na području Trebinja, Foče, Višegrada i Zvornika. Među njima bilo je i maloljetnika.

„Postupajući prema operativnim planovima, sukladno raspoloživim resursima, pripadnici GPBiH obavljaju patrole, nadzor i osmatranje, prikupljaju obavještajno-sigurnosne podatke, postavljaju zasjede i kontrolne punktove, te provode operativne akcije i mješovite patrole uz granicu BiH sa susjednim zemljama. Prema ilegalnim migrantima postupa sukladno međunarodnom humanitarnom pravu.“ – zaključio je direktor GPBiH Zoran Galić.

Jedna od metoda prevencije ilegalnih migracija je zaprečavanja mjesta mogućeg prelaska državne granice van graničnog prijelaza. Vlada R. Hrvatske donijela je odluku o zaprečavanju 26 novih lokacija na zajedničkoj granici, od čega 25 na teritoriji RH i jedna na teritoriji BiH, koja je u postupku realizacije. Projektom „Zaprečavanje sporednih puteva pogodnih za ilegalni prelazak državne granice između BiH i Crne Gore“ identificirane su 44 lokacije pogodne za ilegalne prelaske državne granice, od čega su 22 zapriječili bh. nadležni organi, a 22 lokacije nadležni organi Crne Gore. Između BiH i R. Srbije realiziraju se aktivnosti zaprečavanja i identificirano je 13 lokacija koje trebaju biti zapriječene.

„GPBiH, sukladno zaključku Vijeća ministara BiH donesenim na sjednici 30.8.2017. godine, u proračunu za 2018. godinu planirala je financijska sredstva za relizaciju Projekta, čijom realizacijom će biti zaprijećene identificirane lokacije na teritoriji BiH. – izjavio je direktor Zoran Galić.

Dodao je da se prilikom ulaska ili izlaska iz BiH ilegalni migranti najčešće kreću pješke zaobilazeći granične prijelaze. Granicu pokušavaju prijeći u manjim grupama koristeći navigacijske uređaje. Najveći broj slučajeva otrkiven je na području Istočne Hercegovine zbog čega je Jednici granične policije Trebinje iz drugih organizacijskih jedinica GPBiH preusmjeren dodatan broj službenika i specijalističke opreme. Kada je riječ o pokušajima ilegalnog izlaska iz BiH najveći broj slučajeva evidentiran je na području Bihaća i Velike Kladuše, a u zadnje vrijeme i na području Posušja, Čapljine i Gruda. Prilikom pokušaja izlaska iz BiH karakteristični su slučajevi državljana Turske koji zloupotrebljavaju bezvizni boravak u BiH pokušavajući ilegalno ući u R. Hrvatsku.

avaz.ba

Related posts