Mektić: Naći ćemo način da sve migrante sa prostora USK koji za sada borave izvan prihvatnih centara, dovezemo i smjestimo u kasarnu Ušivak kod Sarajeva

Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine za N1 je komentarisao migrantsku krizu u BiH koja je najizraženija u Unsko-sanskom kantonu, odnosno u Bihaću i Velikoj Kladuši.

Mektić je na početku razgovora konstatovao da je ovo međunarodna – globalna migracijska kriza i da Bosna i Hercegovina skoro pa nikako ne može biti reduktor koji može na bilo koji način uticati na globalnu krizu, niti u bilo kakvoj značajnijoj mjeri povećati ili smanjiti dešavanja.

“Uvažavajući to – možemo samo tražiti rješenja da na što bolji način utičemo, usmjeravamo i kontrolišemo takav proces. Da bismo to radili mora postojati jaka, vrlo jaka koordinacija svih nivoa vlasti i po pitanju humanitarnog karaktera i po pitanju održavanja povoljnog stanja bezbjednosti, u smislu da se ponašanje migranata mora svesti isključivo u zakonske okvire”, kazao je Mektić.

Mektić je kazao da se pojedinim lokalnim zajednicama u USK se ne može usposaviti nikakva saradnja.

“Mislim konkretno na Veliku Kladušu. Nismo imali priliku da razgovaramo sa načelnikom, odbijaju da provedu bilo kakvu odluku državnih organa vlasti po pitanju smještaja migranata u centre koje smo identifikovali. Opstruišu nas da se priključe na bilo kakvu infrastrukturu”, rekao je Dragan Mektić za N1.

U srijedu, 24. oktorba u funkciju se stavlja prihvatni centar kasarne Ušivak kod Sarajeva u općini Hadžići.

“Naći ćemo način da sve migrante i sa prostora USK koji za sada borave izvan prihvatnih centara, dovezemo i smjestimo tu”, poručio je Mektić.

“Lokalne policijske agencije i federalno Ministarstvo unutrašnjih poslova moraju da represivnije djeluju prema tim migrantima i da se njima ograniči boravak na prihvatni centar. Ne može se dozvoliti da borave po parkovima, na ulici, da narušavaju javni red i mir. Znam da je to problem, povećano angažovanje policije – ali se policija mora u bilo kakvim uslovima uspostaviti poštivanje i javnog reda i pravnog poretka”, kazao je Mektić.

On je za N1 potvrdio da se radi na još jednom prihvatnom centru u široj okolini Bihaća, koji će biti namijenjen za smještaj migranata.

/N1

Related posts