KO SDA: Šestorka u Kantonu Sarajevo želi potisnuti bosanski jezik

Nakon jučerašnjih izjava Ministrice za obrazovanje, nauku i mlade KS Zinete Bogunić, predsjednika Naroda i pravde Elmedina Konakovića, člana Naše stranke Edina Forte, u vezi sa imenovanjem maternjeg jezika u Kantonu, dužni smo javnost podsjetiti na neke činjenice.

SDA se kao politička stranka od svog osnivanja i programski i suštinski zalaže za poštivanje ljudskih prava i slobodu izbora, na području cijele Bosne i Hercegovine. Odlučno smo se borili protiv svake vrste diskriminacije, a sredine u kojima procese vodi SDA ostale su pluralne u svakom smislu.

Zahvaljujući demokratskom kapacitetu Stranke demokratske akcije Sarajevo je bilo i ostalo primjer kako i nakon svega što je preživjelo tokom agresije i opsade može biti grad po mjeri svakog čovjeka, bez obzira na njegovu etničku, religijsku ili jezičku pripadnost. U Bosni i Hercegovini, zajedno sa ostalima,žive tri konstitutivna naroda i postoje tri zvanična (službena) jezika, i to bosanski, srpski i hrvatski. U skladu sa Ustavom i najvišim demokratskim principima svakom građaninu dužni smo osigurati pravoi mogućnost da izabere onaj koji osjeća svojim.

Međutim, aktuelna većina u Kantonu Sarajevo predvođena Našom strankom i Narodom i pravdom pokušava u obrazovni sistem, mimo svih naučnih i stručnih kriterija, uvesti i mogućnost da jedan učenik izučava sva tri jezika. Nauka kaže da učenik može imati samo jedan maternji jezik, a struka da je to neprovodivo u praksi i da je nemoguće u okviru jednog predmeta učiti tri standarda i tri pravopisa.

Da javnost na vrijeme nije prozrelašta joj je stvarna namjera,novoformirana politika bi kao rješenje nametnula fantomski BHS jezik, s ciljem da se postepeno iz Sarajeva izgura bosanski.
Zato vjerujemo da iza ovakvih odluka stoji politički i zlonamjerni pokušaj takozvane šestorke ili jednog njenog dijela da se bosanski jezik potisne u drugi plan i da se većini nametne volja manjine.

SDA poziva trenutne vlastodršce u Kantonu Sarajevo da još jednom razmisle prije nego se opet požele poigrati sa temeljnim društvenim vrijednostima kao što su tradicija, kultura i, prije svih, jezik.

 

Izvor: vijesti.ba

Related posts