Kako vaš telefon bira koju WiFi mrežu da koristi?

iOS uređaji se automatski povezuju na WiFi mreže, bez obzira da li ste kući ili negde napolju. Kako vaš uređaj bira pravu mrežu?

iOS i macOS imaju drugačiji pristup ovom problemu. macOS uvijek bira mrežu koju ste posljednju koristili, a ako je ne može pronaći, nastavlja pretragu vodeći se istom logikom. Drugim riječima, ako u kancelariji imate dostupno nekoliko mreža kojima možete pristupiti, računar će uvijek prvo odabrati onu na koju ste se posljednju povezali.

Međutim, iPhone i iPad funkcionišu na drugačiji način. Dok ste napolju, vaš uređaj se može povezati na mnogo različitih otvorenih mreža, pa opcija da odaberete onu mrežu koju ste posljednju koristili nije optimalno rejšenje. Apple mobilni uređaji biraju na koju će se mrežu automatski povezati na osnovu sljedećih činilaca:

Preferirana mreža: WiFi mreža koju najčešće upotrebljavate.
Posljednja privatna mreža na koju ste se povezali: posljednja mreža na koju se vaš uređaj povezao. iOS primarno traži takve mreže, jer su kućne ili mobilne mreže koje funkcionišu kao hotspot najčešće u toj grupi.
Javne mreže: mreže u hotelima, kafićima, prodavnicama, aerodromima i sl.
Evo jednog primjera: ako imate WiFi mrežu kući, a vaš iPhone ponekad služi kao hotspot, povezani iPad odabraće jednu od te dvije opcije. S obzirom na to da uređaj sigurno poznaje vašu kućnu mrežu, i češće je upotrebljava, algoritam će toj opciji dati prednost nad iPhone hotspot-om.

Ako ipak niste kući, već u kafiću, vaš iPad će pijre odabrati hotspot iPhone-a nego javnu mrežu kafića. Međutim, to možete lako promijeniti: idite na Settings > WiFi i isključite opciju automatskog povezivanja. U tom slučaju ćete ručno moći izabrati mreže na koje želite da se povežete.

(imagazin)

Related posts