JP BH POŠTA u promet pustilo poštansku marku s motivom NP Una - Štrbački buk

“JP BH POŠTA” d.o.o Sarajevo u promet je pustilo dvije poštanske marke. Iz bloka Flora izdata je marka Bijeli i crni dud, a druga marka, u suradnji s Nacionalnim parkom “UNA” je markica na temu rijeke Une i vodopada Štrbački buk.

Poštanska marka sa motivom Nacionalnog parka Una – Štrbački buk odštampana je u 100.000 primjeraka. Cijena marke je 1,50 KM, a njen dizajn uradio je Abdulah Branković.

Štrbački buk predstavlja najviši i najspektakularniji vodopad u Nacionalnom parku Una. Njegov postanak se vezuje za tektonska pomjeranja i stvaranje sedrenih naslaga. Visok je oko 24 metra, a nalazi se na nadmorskoj visini od 294 metra. Nalazi se na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Uz martinbrodske vodopade jedan je od najljepših na rijeci Uni.

Related posts