Fond za studentske zajmove FBiH

Prilika za sve: Da li vi koristite studentske zajmove?
U svijetu su studentski zajmovi uobičajena pojava jer roditeljima skromna primanja često ne
dopuštaju da finansijski podrže cijeli proces školovanja studenata, pogotovo onih
ambicioznijih. Stipendije ponekad nisu dovoljne pa se studentima nudi mogućnost podizanja
studentskih kredita. Tako na primjer više od 40 miliona studenata u Americi imaju neku vrstu
zajma za plaćanje školarine.
U Bosni i Hercegovini postoji Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine,
koji je osnovala Vlada Federacije BiH 2006. godine.
Fond za studentske zajmove FBiH i ove godine radi poticanja osiguranja sredstava, podrške i
omogućavanja studiranja studentima na priznatim visokoškolskim ustanovama u Federaciji
BiH, nudi studentima da po vrlom povoljnim uslovima podignu zajam u iznosu od 2.500 KM
za jednu akademsku godinu.
Javni poziv za dodjelu zajma za akademsku 2019/20 godinu je raspisan i studentima će
ponuditi 210 zajmova.
Pozivamo sve studente da apliciraju na Javni poziv do 14. Novembra 2019. godine, a sve
informacije mogu se pronaći na stranici www.zajam.ba.
Pravo prijave imaju državljani BiH s prebivalištem na području BiH u dobi do 30 godina u
trenutku podnošenja prijave, a koji su u akademskoj 2019/2020. godini kao redovni ili
paralelni studenti prvi put upisali odgovarajuću godinu dodiplomskog studija.
Nakon izrade rang liste korisnika zajma studenti sklapaju ugovore sa bankom partnerom
Fonda.
Zajam iznosi 2.500 KM za jednu akademsku godinu i vraća se u deset jednakih rata, nakon
završetka fakulteta.
Naši zajmovi su znatno povoljniji od ostalih jer se na odobreni zajam se ne obračunava
kamata, a povrat zajma je godinu dana nakon što student okonča školovanje.
Mnogi naši zajmovi se, zbog ostvarenog propisanog prosjeka studiranja, ne moraju vratiti pa
se tako zajam pretvara u stipendiju, kaže predsjednica UO Fonda gospođa Jasminka Bratić.

Related posts