Brand MojSan donira 1000 madraca za potrebe smještaja oboljelih od corona virusa u BiH

Obzirom na tešku situaciju u kojoj smo se svi zajedno našli, kompanija MojSan je do sada učestvovala u nizu projekata društveno odgovornog djelovanja te je i ovo jedna u nizu sličnih aktvnosti.  Sada, u funkciju, a za korist cijele društvene zajednice ova kompanija stavlja svoje finansijske, proizvodne i ljudske kapacitete u skladu sa maksimalnim mogućnostima. 
Okvirna vrijednost ukupne donacije koju će ova kompanija staviti na raspolaganje je cca 50.000,00 KM.

Zvanični dopis kompanije MojSan

Related posts