Dana 09.05.2018. godine, PS obratila se H.E.rođena 1943.godine koja je prijavila da ima problema sa svojim unukom H.A.rođen 1990.godine. Daljnji rad na dokumentovanju krivičnog djela…