Gradska uprava Bihaća kroz izmjene i dopune odluka koje se odnose na poslovanje privrednih subjekata na području grada Bihaća, te smanjenje parafiskalnih nameta, komunalnih naknada…