KLJUČ: ORGANIZIRAN OKRUGLI STO O ZDRAVSTVRENOM STANJU ŠUMA

Unsko-sanske šume“ u saradnji sa Šumarskim fakultetom u Sarajevu upriličilo je danas u Šumarskom domu na Laništu kod Ključa okrugli sto o zdravstvenom stanju šuma i mjerama njihove zaštite od štetnika, među kojima je široko rasprostranjen potkornjak. Istaknuto je kako se potkornjak brzo širi s jednog oboljelog na čak osamnaest stabala smrče i izaziva njihovo sušenje i propadanje.

Okrugli sto o zdravstvenom stanju šuma rezultat je potpisanog ugovora o pružanju savjetodamih stručnih usluga ŠPD „Unsko-sanske šume“ i Katedre za zaštitu šuma Šumarskog fakulteta u Sarajevu, kako bi US šumama pomogli u borbi protiv štetočina. O preventivnim i represivnim mjerama zaštite šuma govorili su dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu Mirsad Dautbašić i profesor Osman Mujezinović.

U „Unsko-sanskim šumama“ provode preventivne mjere borbe koje podrazumijevaju cijeli spektar aktivnosti na zaštiti šuma, ne samo od potkornjaka, već i od ostalih štetnika. Nakon što se šume počnu sušiti, a određeni štetnici namnože, primjenjuju se represivne mjere borbe, poput sanitarne sječe i biotehnoloških metoda zaštite šuma.

Zaposlenici ŠPD „Unsko-sanske šume“ koji se bave neposrednom zaštitom šuma su uz pomoć progesora sa Šumarskog fakulteta na terenu imali priliku vidjeti šta to nisu dobro uradili tokom proteklog perioda i šta bi to ubuduće trebali uraditi.

rtvusk.ba

Related posts