Žene sa Une u akciji “Ulica nije dom”

„Ulica nije i ne smije biti dom nijednom djetetu“, naziv je kampanje koju provodi Regionalna mreža jugoistočne Evrope zajedno sa međunarodnom organizacijom Save the Children.

Cilj kampanje je informisanje šire javnosti o složenim potrebama djece uključene u život ili rad na ulici i djece i mladih u riziku. Poznato je da su hiljade djece u našoj regiji prisiljeni na život i rad na ulici. Iako ih svakodnevno možemo vidjeti, oni su za odgovorne institucije i društvo u cjelini nevidljivi.

U okviru podrške ovoj kampanji aktivisti udruženja građana „Žene sa Une“ su danas u centru Bihaća dijelilI promotivni materijal, kako bi što više građana bilo upoznato sa ovim problemom.

Related posts