Zastupnički dom PSBiH: Zaim Backović održao lekciju Dušanki Majkić

Zasiedanje Zastupničkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine nakon pauze za ručak trajalo je tek oko sat vremena kada je na zahtjev Kluba SBB-a data nova polusatna pauza.

Ovaj prekid je uslijedio neposredno pred početak rasprave o informaciji Vijeća ministara u vezi sa migrantskom krizom.

U sat vremena, koliko su zastupnici raspravljali nakon ručka, rasprave o pojedinim tačkama su protekle gotovo bez diskusija.

Vrijedi spomenuti da je, u okviru rasprave o Izvještaju o radu Pravobranilaštva BiH zastupnica SNSD-a Dušanka Majkić reagovala na dio ovog izvještaja koji se odnosi na knjiženje perspektivne vojne imovine u vlasništvo države. Tom prilikom je kazala da odluka Predsjedništva, kao politički akt, te Sporazum o sukcesiji imovine bivše SFRJ, kao međunarodni sporazum, ne mogu biti pravni osnov za knjiženje ove imovine, te da je potrebno donijeti odgovarajući zakon.

Odgovarajući na ove tvrdnje, zamjenik pravobranioca BiH Ismet Velić je naglasio kako postoje entitetski zakoni o zemljišnim knjigama, koji jesu pravni osnov za knjiženje perspektivne vojne imovine u vlasništvo države.

Imala je Majkić istu primjedbu u vezi a nadležnostima države i entiteta i kada je govorila o izvještaju o radu Državne regulatorne agencije za električnu energiju. Tom pilikom je kazala da državne institucije u ovoj oblasti imaju isključivo nadležnost nad prenosom električne energije i ništa više, dok su sva ostala pitanja u ovoj oblasti u nadležnosti entiteta.

– Mislim da biste opet trebali pročitati Ustav BiH i Dejtonski sporazum. Tamo piše da je BiH nadležna za oblast električne energije, transporta, željezničkog, cestovnog, brodskog…, za oblast telekomunikacija. Za sve ove oblasti trebale bi postojati korporacije, ali smo izgleda “zaboravili” na ove ustavne odredbe – održao je kratku lekciju o ustavnim nadležnostima Dušanki Majkić zastupnik BPS-a Zaim Backović.

Prije pauze za ručak započela je rasprava o novom zakonu o SIPA-i.

Ministarstvo sigurnosti je pripremilo novi zakon jer, kako je navedeno u obrazloženju, u toku rada SIPE uočene su brojne nedorečenosti prethodnog zakona. Osim toga, do sada su tri puta vršene izmjene ranijeg zakona, kojima seu mijenjane brojne odredbe, a dio članoa je i brisan, nakon formiranja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Osim toga, potrebno je odgovarajućim odredbama usaglasiti zakon o SIPA-i sa direktivama EU.

Neposredno prije pauze predložena rješenja je komentarisao zastupnik SDA Hazim Rančić. On je ukazao na nekoliko nedosljednosti u formulacijama u samom zakonu. Primjera radi, predviđeno je da organizacione jedinice budu odjeli osim onih koje su nadležne za istraživanje ratnih zločina, za operativnu podršku, za materijalno finansijske poslove i ljudske resurse, koje bi trebale biti sektori.

– Zašto su ove organizacione jedinice izdvojene i zašto bi one trebale biti sektori, a ne odjeli. Da li se ovo nekome “namješta” veća plaća, jer je veći platni koeficijent za šefa sektora, nego za šefa odjela. Osim toga, ako već postoji kabinet direktora SIPA-e, zašto je novim zakonom predviđeno i formiranje službe direktora – pitao je Rančić.

Nakon pauze predložena rješenja komentarisali su Damir Bećirović iz DF-a i Nikola Lovrinović iz HDZBiH, koji su najavili da će uložiti amandmane na predložena rješenja.

Bećiroviću je, između ostalog zasmetalo što je navedeno kako direktor SIPA-e može biti smijenjen ako se utvrdi da je aktivni član neke političke stranke, a da ista sankcija nije predviđena za zamjenike direktora.

Izvor: Faktor

Related posts