Zahvaljujući novoj trafostanici vrijednoj 800.000 KM stabilnije napajanje električnom energijom naselja Klokot, Kamenica, Izačić i Gata

Emdžad Galijašević, gradonačelnik Bihaća, zajedno sa predstavnicima Elektroprivrede BiH- podružnice Bihać obišao je danas u naselju Klokot novu trafostanicu vrijednu 800.000 KM zahvaljujući kojoj će naselja Klokot-Papari,Izačić,Gata i Kamenica imati stabilnije napajanje električnom energijom.

Još jedan infrastrukturni projekt JP Elektroprivreda BiH na području grada Bihaća za svaku je pohvalu, istakao je gradonačelnik Galijašević , dodavši da su upravo naselja Gata, Kamenica, Izačić i Klokot-Papari imala velikih problema sa napajanjem električnom energijom tokom cijele godine, a posebno zimi.

„ Ovo je jedan u nizu infrastrukturnih projekata Elektroprivrede BiH na području našeg grada a raduje me da je na naš zahtjev pozitivno reagirala naša Elektroprivreda BiH i evo izgradila savremenu trafostanicu koja je bitna i za našu poslovnu zonu Kamenica i za svakog investitora kojem je napajanje električnom energijom najvažnija stavka . Razgovarali smo i sa predstavnicima Elektroprivrede BiH o nastavku izgradnej niskonaponske mreže i javne rasvjete u nekoliko naselja koaj trenutno nemaju javnu rasvjetu „-istakao je gradonačelnik Galijašević.

Related posts