Za strance 1.691 radna dozvola za zapošljavanje u BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, danas je donijelo Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu.

Ukupna godišnja kvota za produženje i novo zapošljavanje stranaca u BiH za 2017. godinu iznosi 1.691 radnu dozvolu, od čega se na Federaciju Bosne i Hercegovine odnosi 995 radnih dozvola, Republiku Srpsku 600 radnih dozvola i Brčko Distrikt BiH 96 radnih dozvola.

Za produženje već izdatih radnih dozvola godišnja kvota iznosi 1.083 radnih dozvola, dok godišnja kvota radnih dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini iznosi 608 radnih dozvola, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Related posts