Za izgradnju ceste Izačić–Bihać–Orljani 14 miliona KM,8 miliona za cestu Bihać – B.Krupa

Najskuplji projekt koji će biti finansiran kreditom EBRD-a je dionica Miljkovići – Rodoč, koja će koštati blizu 30 miliona KM, a oko pet miliona maraka će koštati izgradnja dionice Međine – Miljkovići.

Zahvaljujući sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od oko 130 miliona KM, u FBiH će biti obnovljeno ili izgrađeno blizu 80 kilometara magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta. Ovaj novac je osiguran u okviru projekta revitalizacije putne mreže u FBiH, a ugovor o ovom kreditu nedavno su potpisali ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda i prvi potpredsjednik EBRD-a Philip Bennett.

Cijeli projekt je podijeljen na četiri segmenta, i to na projekte izgradnje i rekonstrukcije, te sanacije cesta, izgradnje zaobilaznica i sanacije šteta od poplava.

Najskuplje dionice

Gotovo polovina spomenutog iznosa, odnosno blizu 60 miliona KM bit će iskorišteno za izgradnju i rekonstrukciju cesta. Oko četvrtine dobijenog kredita, tačnije nešto više od 30 miliona KM bit će utrošeno za izgradnju zaobilaznica. Za sanaciju šteta od poplava bit će izdvojeno nešto više od 20 miliona KM, a ostatak od oko deset miliona KM bit će utrošeno za sanaciju cesta.

Posmatrajući po dužinama cesta, najveći efekti će biti postignuti u okviru projekta sanacije od poplava, više od 40 kilometara. Blizu 20 kilometara bit će izgrađeno ili rekonstruirano, a bit će izgrađeno i oko 16 kilometara zaobilaznica, dok će biti sanirano oko kilometar i po cesta u FBiH.

karta-

Najskuplji projekt koji će biti realiziran ovim novcem je izgradnja dionica na Mostarskoj zaobilaznici, ukupno oko 35 miliona KM i to za dionicu Miljkovići – Rodoč oko 30 miliona KM, a oko pet miliona maraka će koštati izgradnja dionice Međine – Miljkovići.

Za prvu fazu izgradnje ceste Izačić – Bihać – Orljani bit će utrošeno oko 14 miliona KM, a još osam miliona za cestu Bihać – Bosanska Krupa. Među veće projekte koji će biti realizirani, zahvaljujući ovom kreditu, jeste i dionica Kaonik – Gromiljak, za koju će biti potrošeno oko 2,5 miliona KM.

Konsultantske usluge

Odobrena kreditna sredstva neće u cijelosti biti iskorištena za izgradnju i obnovu cesta, jer je ugovorom predviđeno da oko sedam miliona KM bude upotrebljeno za plaćanje konsultantskih usluga, koje uključuju nadzor, vanjsku kontrolu kvaliteta i izradu projekata i studija.

Kako nam je rečeno u Javnom preduzeću Ceste FBiH, program modernizacije bi trebao početi ove i trajati ukupno četiri godine. Međutim, sam početak realizacije ovog projekta će zavisiti od toga kada će kredit EBRD-a postati operativan, odnosno kada će novac biti na raspolaganju Cestama FBiH.

(A. Šarenkapa/Faktor.ba/Foto: Ilustracija)

Related posts