Vlada USK utvrdila Prijedlog Zakona kojim će ograničiti primanja direktora

Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj je sjednici utvrdila Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja, rukovođenja i drugih organa javnih poduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Unsko-sanski kanton te ga uputila Skupštini Kantona na razmatranje.

– Skupština Unsko-sanskog kantona zatražila je Zaključkom iz 2015. godine od Vlade kantona da regulira ovo pitanje, odnosno uskladi i definira plaće plaće direktora ustanova i preduzeća kojima je osnivač USK. Odluka je i donesena ali zbog manjkavosti i nepreciznosti u praksi se ne primjenjuje, pokazala je analiza primjene odluke. Zato smo odlučili pripremiti Zakon kojim će regulisati visinu plaća i naknada u kantonalnim poduzećima, ustanovama i institucijama. Ovim smo predvidjeli zakonski ograničiti primanja direktora i članova uprave na maksimalan iznos od tri prosječne plate, kazao je ministar finansija u Vladi USK Salih Dedić.

Zakonskim uređivanjem raspona plaća ne samo da želimo dokinuti enormno visoke plate pojedinih direktora, suština je podstaći menadžerski rad, kaže premijer USK Husein Rošić koji ističe da je Zakon predvidio stimulaciju ali i destimulaciju direktora, i to isključivo po osnovu uspješnosti poslovanja poduzeća.

Na prijedlog Dragana Polimanca, ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva utvrđen je i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama. Osnovna značajka za kojom su se vodili u resornom ministarstvu jest poštivanje presude Ustavnog suda o zaštiti prava općina na loklanu samoupravu. Kako na federalnom nivou zakonski propis još nije donesen, a s ciljem rješavanja problema uočenih u vršenju nadzora i gospodarenju šumama Vlada USK ponudit će Skupštini na razmatranje ovaj Prijedlog.
Zastupnicima u Skupštini USK sa 9. sjednice Vlade na razmatranje će biti upućeno i Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje,građenje i zaštitu okoline na Inicijativu skupštinskog zastupnika Ekrema Prošića, za stavljanje van snage Odluke o prihvatanju lokacije za regionalnu sanitarne deponije na lokalitetu Karanovac u Bihaću.

Od kadrovskih pitanja Vlada USK danas je imenovala vršitelje dužnosti direktora u Regionalnoj direkciji cesta USK (Enver Mustafić) i Službi za zapošljavanje USK ( Anando Bakal) te imenovala privremene upravne odbore u Kantonalnoj bolnici Bihać i Lječilištu Gata.

Related posts