Vlada USK: Prihvaćen revidirani plan poslovanja ŠPD Unsko-sanske šume

Na sjednici Vlade USK prihvaćen je revidirani plan rada i poslovanja ŠPD Unsko-sanske šume, čime će se omogućiti pokretanje proizvodnje u Drvnoj industriji Sanica. Tako će se za revitalizaciju ove industrije koja je u sastavu US šuma izdvojiti 1,2 miliona maraka. Članovi Vlade bavili su se i problematikom nasilja u porodici na području Kantona, a podržana je i inicijativa Sarajevskog kantona koja ide u pravcu rješevanja problema sa napuštenim psima.

Zadnjim izmjenama Zakona o šumama USK lugarska služba vraćena je u nadležnost US šuma, te je revidiranje ovog plana izvršeno i u cilju obezbjeđenja plata čuvarima šuma.

Tokom sjednice utvrđena je i osnovica za isplatu akontacije plaće i visine toplog obroka budžetskim korisnicima za prva tri mjeseca ove godine.

Prihvaćena je i informacija o stanju nasilja u porodici na području USK, a kako bi efikasnije djelovalo u suzbijanju ove negativne pojave formirana je interresorna grupa koja će uraditi akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za period 2016 -2018. godina. Članovi Vlade razmatrali su, prihvatili i uputili u skupštinsku proceduru niz izvještaja. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede data je podrška inicijativi Sarajevskog kantona u cilju rješavanja problema sa velikim brojem napuštenih pasa da se ide u izmjenu člana Zakona o zaštiti dobrobiti životinja, tako da se omogući eutanazija pasa lutalica ukoliko ni nakon određenog vremena nisu udomljeni. – piše rtvusk.

Related posts