Vijećnici skoro jednoglasno odbili inicijativu o smanjenju svojih primanja sa kojom bi ostvarili uštede od 500.000 KM!

Nakon 2 mjeseca od podnošenja inicijative koja je izazvala posebnu medijsku pozornost, ista se našla na dnevnom redu Gradskog vijeća.

Redakcija portala usn je 16. januara telefonski razgovarala sa predsjedavajućim Gradskog vijeća koji je tada za naš portal kazao kako je istu dostavio gradonačelniku na mišljenje a u skladu sa poslovnikom, dok danas prilikom razmatranja sporne inicijative, predsjedavajući navodi kako gradonačelnik nije do danas razmatrao inicijativu, osim što je usmeno na sjednici Kolegija kazao svoje mišljenje. Tek nakon reagiranja Statutarne komisije, gradonačelnik se izjasnio i pismeno.

Predsjedavajući vijeća Davor Župa se striktno poslovničkih odredbi drži kada je potrebno oduzeti riječ kolegama u Gradskom vijeću ukoliko diskutuju nekoliko sekundi više od predviđenog vremena prema Poslovniku, ali kada je riječ o ličnim finansijskim sredstvima Poslovnik ima slobodu tumačenja kako paše predsjedavajućem vijeća.

Nažalost, današnji stav političkih stranaka koje participiraju u vijeću je i više nego razočaravajući za građane, a pojedini Klubovi političkih subjekata su se javno odrekli primanja koja nisu vezana za lične prihode što je u ovom momentu više nego populistički.

Čak je stav jednog od Klubova u vijeću da su trenutna primanja vijećnika niska. Aludirajući na to, vijećnik Bećirspahić je vidno razočaran glasanjem kolega vijećnika kazao kako će podnijeti istu inicijativu, ali ovog puta da se povećaju primanja vijećnika za 40%, s obzirom da je pojedincima i ovo što sad imaju malo.

Napomenimo da su protiv ove inicijative bili i vijećnici iz Kluba SDA koji nisu podržali smanjenje ličnih primanja, ono što je dodatno razočaravajuće da su istu zajedno sa kolegama iz Klubova GS, SDP, ASDA i DF odbili bez ijedne diskusije ili argumenta, tu se priča o iskrenosti i uštedama završava. – piše usn.

Za ovu inicijativu je glasao samo predlagač Dinko Bećirspahić (SBB).

Related posts