Vesko Drljača: Neprihvatljivo je da doprinose ne plaćaju državne firme

Porezna uprava FBiH je zadužena da napravi i realizira plan pojačanog inspekcijskog nadzora u vezi s neplaćanjem ili neblagovremenim plaćanjem obaveznih doprinosa za PIO, ističe Drljača.

Razgovarala: Elma Duvnjak – Šalaka

Vesko Drljača, federalni ministar rada i socijalne politike, naglašava kako je neprihvatljivo da veliki broj firmi i dalje ne uplaćuje doprinose radnicima.

U intervjuu za Faktor govori da su porezni obveznici u većinskom državnom vlasništvu zaduženi da u roku od 15 dana izrade program plaćanja zaostalih neplaćenih doprinosa i dodaje da je neuvezani staž radnika gorući problem u FBiH. Rekao nam je da se novi Zakon o PIO-u može očekivati u septembru.

FAKTOR: Kako komentirate činjenicu da preduzeća u većinskom državnom vlasništvu FBiH i dalje ne plaćaju doprinose, a isplaćuju plaće?

DRLJAČA: Želim istaknuti kako postoji niz subjekata, i ne samo u većinskom državnom vlasništvu u Federaciji BiH, koji ne plaćaju doprinose PIO-u, što je apsolutno neprihvatljivo! To šteti i urušava penzijski i zdravstveni sistem u FBiH. Ide na štetu radnika.

FAKTOR: Šta je učinjeno da se takva praksa prekine?

DRLJAČA: Zaduženi su porezni obveznici u većinskom državnom vlasništvu, javna preduzeća, ustanove, da u roku od 15 dana izrade program plaćanja zaostalih neplaćenih doprinosa za PIO. Tako da će u svakoj od naredne tri godine biti naplaćena po jedna trećina neplaćenih obaveza, uz provedbu zakona o doprinosima. Porezna uprava FBiH je zadužena da napravi i realizira plan pojačanog inspekcijskog nadzora u vezi s neplaćanjem ili neblagovremenim plaćanjem obaveznih doprinosa za PIO. Te da protiv neodgovornih obveznika pokrene odgovarajući postupak.

FAKTOR: Kada se može očekivati donošenje zakona o uvezivanju staža? I koliko bi radnika moglo biti riješeno u ovoj godini?

DRLJAČA: Ovo je jedno od gorućih pitanja u Federaciji BiH, jer imamo situaciju da ljudi imaju ispunjene uvjete za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ali ih ne mogu ostvariti zbog činjenice da nisu plaćeni doprinosi za PIO. Na Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH u više navrata je razmatran Prednacrt zakona o preuzimanju finansiranja neizmirenih doprinosa za PIO, za osiguranike zaposlene u privrednim društvima, javnim preduzećima i ustanovama u FBiH od 1. aprila ‘92 do 31. decembra 2015. godine. Zaključeno je da se zbog velikih novčanih izdataka za finansiranje zakona moraju sagledati realne mogućnosti i pristupiti korekciji pojedinih zakonskih rješenja, kako bi se umanjila predviđena sredstva.

FAKTOR: Da li imate neko konkretno rješenje?

DRLJAČA: Jedno od rješenja koje se razmatra jeste da zakon obuhvata zaposlenike pod uvjetom da su poslodavci isplaćivali ili obračunavali najniži iznos plaće propisane Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju FBiH. O ukupnom broju radnika, koji bi eventualno mogli ostvariti pravo, u ovom trenutku je prerano govoriti, jer zavise od konačne odluke o širini obuhvata predmetnog zakona, koja još nije donesena.

FAKTOR: Šta podrazumijeva reforma penzijsko-invalidskog sistema?

DRLJAČA: Podrazumijeva donošenje novih zakona u vezi s penzijskim sistemom i funkcionisanjem nosioca osiguranja za izmjenu dijela postojeće regulative koja uređuje oblast doprinosa u FBiH, pa sve do izmjene propisa i aktivnih mjera na uređenju tržišta rada i zapošljavanja, suzbijanja rada nacrno i drugo. U užem smislu, podrazumijeva donošenje seta novih zakona iz oblasti PIO-a, kao što je Zakon o PIO-u, zakon o organizacijama PIO-a i zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima. Najznačajniji je Zakon o PIO-u.

FAKTOR: Kada se može očekivati donošenje novog Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju?

DRLJAČA: Donošenje zakona je planirano za septembar, a što ovisi isključivo od Parlamenta FBiH.

(Faktor.ba/Foto: J. Brutus)

Related posts