Veliki broj građana USK treba pravnu pomoć

Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći djeluje tri godine i zapošljava tri pravna zastupnika. Zaposleni obavljaju poslove zastupanja, pružaju opće informacije strankama, a poslovi zastupanja definisani su Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći.

Najveći broj obrađenih predmeta je iz oblasti građanskog prava, a već tri godine Zavod održava uredovne dane u općinama, prilikom kojih određeni broj građana, naročito onih siromašnijih,dobije besplatnu pravnu pomoć, ističu u Zavodu.

Prošle godine besplatnu pravnu pomoć zatrazilo je 1196 građana. Radilo se o strankama sa problemima različite pravne prirode, od imovinsko-pravnih odnosa, problema ostavarivanja prava na penziju, invalidninu, prava iz radnih odnosa, do plaćanja troškova medicinskih usluga i liječenja.

Related posts