Usvojen Budžet za 2017. godinu, hoće li isti Skupština USK podržati?

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Sa današnje sjednici Skupštini Unsko-sanskog kantona upućeno je na razmatranje više materijala, među kojima i Prijedlog budžeta za 2017. godinu te Prijedlog Zakona o izvršavanju budžeta USK za 2017. godinu.

Članovi Vlade Kantona dali su saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva u F BiH te saglasnost na tekst Sporazuma za zaposlene u obrazovanju.

Između ostalog, članovi Vlade razmatrali su i Program rada Službe za zapošljavanje USK, koji je prezentirao v.d. direktor Avdo Kuduzović. V.d. direktor kazao je da se Služba našla u teškoj situaciji, nakon nedavnog hapšenja više zaposlenih, te da nastoje stabilizirati rad i sustići sve aktivnosti koje ova Služba mora obavljati.

Vlada USK razmatrala je danas i Informaciju o stanju i poslovanju Agencije za privatizaciju, Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje i Zavoda za javno zdravstvo te Izvještaj o radu kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Za kantonalnog pravobranioca ponovo je predložen Vahid Ćoralić.

Related posts