Uskoro novi zakon: Vlada FBiH uvodi elektronski registar ugostititeljstva?

Hoteli, moteli, turistička naselja, pansioni, hosteli, kampovi, apartmani, kuće za odmor, sobe za iznajmljivanje, kao i planinarski, lovno-ribolovni ugostiteljski objekti činit će Opći elektronski registar ugostititeljstva u Federaciji BiH ako Vlada i Federalni parlament usvoje novi zakon o ugostiteljstvu u FBiH.

Potvrdila je to Feni federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo navodeći da će u registar biti upisani i iznajmljivači i seoska domaćinstva koja pružaju ugostiteljske usluge te radnje ugostitelja.

Zakon je Federalno ministarstvo okoliša i turizma u formi prednacrta uputilo predstavnicima akademske zajednice, komorama, javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva kako bi se uključili u postupak konsultacija i dali svoje sugestije.

– Ovaj zakon nam je potreban da bi imali sve ugostiteljske objekte u informacionom sistemu odnosno njihov spisak u Ministarstvu. Zatim ćemo postrožiti kategorizaciju tih objekata, pri čemu 4 i 5 zvjezdica dodjeljuje federalno, a od 1 do 3 kantonalna ministarstva – kazala je Đapo.

Od dana upisa u Registar ugostitelju će počinjati teći prava i obaveze u skladu sa novim zakonom te će biti u obavezi otpočeti s obavljanjem ugostiteljske djelatnosti u roku od šest mjeseci od dana upisa u Registar.

– Predviđanje kategorizacije ugostiteljskih objekata i formiranje registra istih je korak naprijed u smislu objedinjavanja svih pravnih i fizičkih lica koja se bave ovom djelatnošću. Ovo je posebno bitno iz razloga što u FBiH nema institucije koja ima ažurirane podatke o tome – kazala je Feni ekonomistica Sanela Agačević.

S druge strane, ističe da je formiranje registra samo mali korak napravljen isključivo u pravcu sistematizacije evidencija ugostitelja, te naglašava da se zakonom i podzakonskim aktima treba uticati kroz dva pravca: podizanje kvaliteta i razvoj ugostiteljske usluge.

Uvođenje termina „iznajmljivač“ jedna je, kaže ministrica Đapo, od novina za iznajmljivače stanova, čija će se kategorizacija vršiti kako bi se po regularnim cijenama iznajmljivali stambeni prostori.

– Iznajmljivač je fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u vlastitom domaćinstvu i to usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor ili usluge smještaja u kampu koje je dobilo rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – stoji u prednacrtu zakona.

Također, kaže Agačević da je uvođenje kontrole kvaliteta i zdravstvene ispravnosti hrane u ugostiteljskim objektima koji poslužuju hranu izuzetno bitna novina, kao i upravljanje ambalažnim otpadom.

– Ono na što bi trebalo više obratiti pažnju jesu kampovi koji sada funkcionišu i bez ispunjavanja uslova propisanih važećim Zakonom o ugostiteljstvu. S obzirom na kapacitete BiH u smislu prirodnih ljepota, kampovi su segment koji ima značajan potencijal, a na njemu se ponajmanje radi – mišljenja je Agačević.

Prekršajnim odredbama predviđeno je da se novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM kazni za prekršaj konobar ili recepcionar ako uslužuje goste bez položenog stručnog ispita.

Ista kazna prijeti i osobi koja kampuje izvan prostora određenih za kampovanje, a predmeti kampovanja se mogu oduzeti.

– Na osnovu toga, ali i ostalim odredbama novog zakona o ugostiteljstvu poboljšat ćemo inspekcijski nadzor – poručila je u izjavi za Fenu federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

Predviđene kazne za nepostupanje po predloženom zakonu o ugostiteljstvu su se značajno povećale i treba imati u vidu da novi zakon poskupljuje poslovanje, te da će ugostitelji biti izloženi dodatnim finansijskim izdacima.

– Pomak naprijed je i uvođenje mogućnosti da se u ugostiteljskom objektu vrši trgovina na malo, i to ne samo duhanom i duhanskim prerađevinama, već i suvenirima, domaćim proizvodima i slično, što je bitno kada ugostiteljstvo posmatramo kao određeni “servis” turističke djelatnosti – navela je Agačević.

Inače, kombinovanje više djelatnosti, naročito kada se radi o samostalnim poduzetnicima, pravac je kojim bi trebala ići nadležna tijela i za trgovinsku i obrtničku djelatnost.

Pozitivnim je ocijenjeno što novi zakon o ugostiteljstvu predviđa pojednostavljenje postupka registracije čime se ugostiteljstvo u tom smislu izjednačava sa ostalim djelatnostima.

Related posts