USK: Započelo krpanje udarnih rupa na cestama

Nakon što se snijeg povukao, pokazale su se mnoge udarne rupe na regionalnim cestama koje su jako opasne te je direktor Direkcije regionalnih cesta USK, Enver Mustafić odlučio da odmah počne sa krpanjem istih.

Za sada se radovi izvode na cestama R 401 i R 402, a po završetku tih radova, odmah će se preći i na ostale ceste koje održava Direkcija.

Related posts