USK: Po osnovu koncesija uprihodovano preko 600 hiljada KM

Prirodni resursi Unsko-sanskog kantona, prije svih šume, vode i rudna bogatsva, predstavljaju razvojnu šansu ovog kraja.

U ciljušto boljeg uređenja ove oblasti tokom protekle 2016.godine urađeno je dosta, potpisan je značajan broj novih koncesionih ugovora, kaže predsjednik Komisija za koncesije USK Šefik Štulanović.Tako je po osnovu kancesija u toku 2016. godine uprihodovano nešto više od 600 hiljada KM.

Kako bi se ova oblast uredila i dovela u sistem zakonitosti, kantonalni organi vlasti u saradnji sa općinama i nedležnim institucijama realizirali u prošloj godini brojne aktivnosti. Što je rezultiralo sa sklapanjem novih koncesionih ugovora. Potpisana su tri ugovora u oblasti eksploatacije voda, dva u Bihaću i jedan u Sanskom Mostu.

Pokenuto je i pitanje korištenja vode kao resursa za proizvodnju električne energije sa Elektroprivredom BiH. Pregovori su pri kraju i uskoro se očekuje završetak ovih aktivnosti.

U USK u poslijeratnom periodu radilo je više od 70 kamenoloma, tokom njihovog rada bilo je brojnih nezakonitosti, međutim, stanje u ovoj oblasti dosta se popravilo. Sada ima oko 40 kamenoloma koji rade uglavnom u okviru zakona, ističu u Komisiji za koncesije USK.

U kojoj mjeri će se ova oblast biti uređena uglavnom ovisi od političkog stanja, od odnosa unutar partnera koji su u vlasti i njihovog viđenja na koji način iskoristiti prirodne potencijale koji su nama bogom dati u budućem razvoju Kantona, piše RTVUSK.

Related posts