USK: Ljekari odlaze

Prema podacima Ljekarske komore u Federaciji BiH na hiljade zdravstvenih radnika, medu kojima su stotine ljekara specijalista, otišlo je iz naše zemlje, i ta pojava, kažu u Ljekarskoj komori, poprima sve veće razmjere. Vlasti ne čine ništa da se ovaj negativan trend zaustavi, iako se zdravstveni sistem već suočava s posljedicama. Samo od prošle godine iz Bosne i Hercegovine otišlo je skoro 300 ljekara. Migracije ljekara iz BiH u posljednje vrijeme sve su učestalije. lz BiH odlaze mladi doktori medicine, specijalizanti i mladi specijalisti. a najčešće destinacije su Njemačka, Austrija, ali i Emirati i Bahrein. Raziozi za to su različiti, ali je to prvenstveno neriješeno socijalno-statusno pitanje ljekara.

Ukoliko se nastavi ovakav trend u BiH moglo bi doći do urušavanja zdravstvenog sistema jer odlazi dio ljekarskog tima koji bi u dogledno vrijeme , za nekih desetak godina trebao preuzeti kompletan sistem.
Dok je po standardima EU za 100.000 stanovnika neophodno 320 ljekara, u BiH je taj broj prepolovljen i ima tendenciju dalje stagnacije. Kako bi se zaustavio ovaj negativan trend sve oči uprte su u reformu zdravstva i bolje vrednovanje rada

Iako situacija zahtjeva urgentno djelovanje, konkretne i sveobuhvatne reakcije nadležnih da djeluju u korist zdravlja gradana i očuvanja zdravstvenog sistema još uvijek nema. – piše rtvusk.

Related posts