USK: Do kraja godine borački krediti svim aplikantima

Stambeno zbrinjavanje boračkih populacija na području USK-a funkcioniše kroz povoljne kreditne aranžmane sa Kantonalnim fondom već 17 godina. I u ovoj godini najveći interes bio je da kreditnu liniju do 10.000. Do danas, kako doznajemo u Fondu, ovaj kredit dobilo je 643 aplikanta kojima je ukupno plasirano oko 3.3 miliona maraka. Planirani iznos za ovu kreditnu liniju je 4.5 miliona, te se očekuje da će uprkos problemima ova sredstva biti plasirana do kraja godine.

U Fondu kažu da će se do kraja godine krediti plasirati svim aplikantima, pa i onima koji su uputili prigovor. Kažu da su najveći problem kod realizacije visoki standardi koje je Vakufska banka postavila i uprkos izmjenama u zakonodavstu.

Dodatni problem je i to što u svim općinama nema poslovnice ove banke, kaže nam Almir Tutić, v. d. direktora Fonda, te će se raditi na uspostavi portala fondacije, kako bi se uspostavila bolja komunikacija sa aplikantima koji imaju određenih problema pri realizaciji kredita.

Do sada je prema podacima Fonda ovu kreditnu liniju koristila skoro 1/3 boraca. Tutić tvrdi da ima određenih problema sa kapacitetom banke i sa njihovim načinom i tretiranjem pojedinaca.

Očekuju se pomaci u tom pravcu, a već u decembru, kao i u prethodnim godinama, biće raspisan novi javni konkurs za kredite do 10.000 KM.- piše rtvusk.

Related posts