USK: Bolja podrška za djecu sa poteškoćama

U Bihaću i Cazinu otvaraju se dva Centra za razvoj inkluzivnih praksi gdje će djeca sa poteškoćama moći dobiti niz besplatnih stručnih usluga

Preko 1000 djece sa poteškoćama i njihove porodice iz Unsko-sanskog kantona imat će priliku koristiti usluge dva Centra za razvoj inkluzivnih praksi koji se 23. novembra otvaraju u Bihaću i Cazinu. U ovim centrima djeca će moći dobiti besplatne usluge logopedske, radne i senzorne terapije, psiho-socijalne podrške, rehabilitacionih tretmana za djecu sa tjelesnim teškoćama, edukaciju za nastavno osoblje i stručne saradnike iz škola, kao i usluge mobilnog stručnog tima kao podršku uposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova USK-a u njihovom radu sa djecom sa razvojnim teškoćama.

Centri za razvoj inkluzivnih praksi predstavljaju inovaciju u oblasti uključivanja (inkluzije) djece s poteškoćama, s obzirom da će njihov rad biti zasnovan na savremenom pristupu radu s djecom s poteškoćama i njihovom uključivanju u zajednice. Također, opremljeni su po modernim standardima pristupačnosti, te im je na raspolaganju najsavremenija oprema za terapijsku podršku. Profesionalci koji će raditi u centrima čine multidisciplinarni tim za koji je planirano kontinuirano profesionalno usavršavanje u svrhu unapređenja inkluzivnih praksi, stvarajući servis jedinstven na području Bosne i Hercegovine, ali i šire.

Centri se uspostavljaju na osnovu iskazane potrebe da se na području Unsko-sanskog kantona racionalno reorganizira stručna podrška i rad sa ovom populacijom djece i mladih, te na osnovu inicijative organizacije Save the Children koja finansijskim i stručnim resursima podržava ovaj proces kroz projekat „Servisi u zajednici za djecu s poteškoćama u razvoju“. Projekat se realizira kroz partnerstvo organizacije Save the Children sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, Grada Bihaća i općina Cazin, Sanski Most, Ključ, Velika Kladuša, Bužim, Bosanska Krupa i Bosanski Petrovac.

Inicijativa je jedinstvena i po tome što će značajan finansijski doprinos funkcionisanju centara dolaziti od gore pomenutih institucija vlasti.

Važno je naglasiti da je Projekat dio regionalne inicijative organizacije Save the Children, koja se, pored Bosne i Hercegovine, paralelno realizira i u Albaniji, Kosovu (1244), Armeniji i Gruziji. Projekat finansijski podržava fondacija Margaret A. Cargill.

Related posts