Univerzitet u Bihaću dobiva Fakultet zdravstvenih studija!?

Na vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Bihaću data je puna podrška i upućena inicijativa Privremenom Upravnom odboru za prerastanje Visoke zdravstvene škole u Fakultet zdravstvenih studija. Rektor Fadil Islamović je potvrdio za našu kuću, da će se u narednom periodu poduzeti sve potrebne radnje radi stvaranja pretpostavki za upis studenata na četverogodišnji studij, već u narednoj godini.

Ideja o prerastanju Visoke zdravstvene škole u fakultet živi već nekoliko godina. Svoj formalni karakter dobila je odlukom Senata 2015. godine, kada je imenovana Komisija od pet profesora sa Visoke zdravstvene škole, koja je imala zadatak da pripremi Elaborat o prerastanju ove škole u fakultet.

Komisija je dužna da u okviru Elaborata definiše diferencijalnu razliku za studente koji su okončali školovanje po studijskom programu od 180 ECTS kredita, radi omogućavanja upisa na četverogodišnji studij sa 240 ECTS kredita.

Zaključak Senata upućen je Upravnom odboru koji će sutra zasjedati. Rektor Islamović je uvjeren da će se već u narednoj godini steći uslovi za upis studenata na četverogodišnji studij. – piše rtvusk.

Related posts